Abja tasuta kursused

Maaelu arengu toetus

EAFRD 2014-2020 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi toetusel on rahastatud kohalikule tegevusgrupile (Mulgimaa Arenduskoda) esitatud projekt: Abja Koolituskeskuse ruumide linna vee- ja kanalisatsiooni trassiga ühendamine. Projekti lõpuks (2018. a kevadsuvel) on piirkonna ainus ESF projektides osalev vabahariduskeskus  oma ruumidesse Abja-Paluojal Veski tn 1 saanud linna vee- ja kanalisatsiooniga liitumise, on tõusnud keskuse maine ja jätkusuutlikkus. Paraneb koolitusruumide elukeskkond ja avardub keskuse ruumide kasutamise võimalus sh ka otseselt veekasutust vajavate kursuste läbiviimise võimalus. Koolituskeskuse kinnistule tekib kvaliteetse joogivee saamise võimalus, praegu olemasolevasse kaevu valgub pinnavesi ja selle vesi on saastunud. Koolitusasutus saab olema keskkonnasäästlikkuses eeskuju näitav, kuna kanalisatsiooniga liitumise mõjul väheneb kinnistul keskkonnareostus, pesuained viiakse koos reoveega linna kanalisatsioonisüsteemi. Miljööväärtuslik hoone muutub tänapäevasemaks.

Tekstisisene pilt 1