Abja tasuta kursused

Algavad kursused

2020/2021 õppeaasta on lõppenud. 

Olime Eesti Vabaharidusliidu partnerid järgmistes projektides:

 

„Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2018“

 

„Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020“

 

„Ettevõtlik õppija“

 

„Õpioskus kui võti õppesse“