Abja tasuta kursused

Algavad kursused

TASUTA KURSUS: Personaalsed pädevused

Teemad: Finantskirjaoskus; kodukorrastus sh ergonoomika; tervislik eluviis;  toimetulekuvõime tõstmine tööturul; erinevad töötamise ja õppimise võimalused
Periood: Algus on 19. jaanuaril kell 17:00 - 20:15, järgmised õppepäevad on: 20. jaanuaril; 26 ja  27. jaanuaril; kursus lõpp on  3. veebruaril (2. veebruaril õppetööd ei ole). Reedeti toimub kursus 17:00 - 20:15, laupäeviti 9:00 - 14:00. Laupäeval 3. veebruaril on lühem päev: 9:00 -12:15.

Maht: 24 akadeemilist (45 min) kontakttundi
 

Koht: Abja Päevakeskus, Pärnu mnt 10 Abja-Paluoja


 

Koolitajad: 


Ena Drenkhan, täiskasvanute koolitaja 7. tase,

ettevõtluskoolitaja ja projektijuht;

Juta Mõts, täiskasvanute koolitaja 6. tase, puhastustööde juht tase 5, koolitaja (Tartu KHK, Valgamaa KÕK, Räpina Aianduskool) 

Teemad päevade lõikes:

R 19.01 -  4 h  Finantskirjaoskuse algtõed. Pere-eelarve koostamine ja analüüs. Energiasäästmine.

L 20.01 - 6 h  Erinevad töötamise ja töölkäimise vormid. Erinevad võimalused, mis arendavad inimese sotsiaalset võimekust erinevates tingimustes toime tulla, nendega kohaneda. CV-de ja motivatsioonikirjade koostamine, tööintervjuu.

R 26.01 – 4 h  Kodu koristusplaan, ergonoomika

L 27.01 – 6 h  Tervishoid: tervise säilitamine ja hoidmine. Ohutuse tagamine kodus ja tööl. Töötervishoid. Tervist hoidvad suhted, pingevaba õhkkonna loomine

L 3.02 – 4 h Elukestev õpe ja selle vormid. Erinevad õppimisvõimalused. Aktiivne kodanik igapäevaelus

 

Sihtrühm: Seni elukestvas õppes vähem osalenud


täiskasvanud õppijad. 
 

Lisainfo ja registreerumine:

Sirje Rist, MTÜ Abja Koolituskeskus, koolitusjuht, Tel: 58118872  E-post: sirjerist@gmail.com