Abja tasuta kursused

Algavad kursused

TASUTA KURSUS: Õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamine

Algus 13. oktoobril kell 17:00. Toimumise ajad: 13. okt. 17:00 - 20:15

14.okt. 9:00- 14:00, samad kellaajad ka järgnevail sessioonidel reedeti-

laupäeviti: 27-28. okt; 3-4 nov.; 24-25 nov. ja 1-2 dets.

Koht: Abja Päevakeskus, Pärnu mnt 10, Abja-Paluoja

Koolitaja: täiskasvanute koolitaja ja psühholoogiline nõustaja Helar

Peterson

Koolitus koosneb kolmest moodulist:
• Oma vajaduste tundmine ja eesmärkide seadmine – I moodul
• Kuidas sulanduda meeskonda ja teha koostööd – II moodul
• Tulemuslik mõjutamine - III moodul

Sihtrühm:

• 20-34 ja 55-64 aastased madala haridustasemega elanikud;
• madala haridustasemega väikelastevanemad;

madala haridustasemega lihtöölised;

vähemalt 45-aastased tööga hõivatud elanikud;

igas vanuses mitteaktiivsed elanikud


Lisainfo ja registreerumine:

Sirje Rist, MTÜ Abja Koolituskeskus, koolitusjuht

Tel: 58118872

E-post: sirjerist@gmail.com