Abja tasuta kursused

ESF projektid 2016-2020

 
 

MTÜ Abja Koolituskeskus osaleb partnerina kolmes Eesti Vabaharidusliidu projektis, mida rahastatakse EL struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel:

•   Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019

2017 aprillis - mais  toimus soome keele kursus A0 - A1 taseme keeleõppijale, 2018. a sügisel on kavas inglise keele kursus algtasemele. Koolitaja Maria Peep.

2018 jaanuaris- veebruaris  toimus kursus "Personaalsed pädevused", maht 24 kontakttundi. Toimus Abja Päevakeskuses. Pärnu mnt 10 Abja-Paluojal.
Koolitajad: 
Ena Drenkhan ja Juta Mõts.

2018 a sügisel -  23.oktoobril algas inglise keele algkursus, maht 50 kontakttundi. Kestab 18. detsembrini 2018. Koolitaja Elen Raba. Toimub teisipäeviti ja neljapäeviti Abja Päevakeskuses Pärnu mnt 10, Abja-Paluojal. Algus on igal toimumiskorral kell 17:00.

 

 

•   Ettevõtlik õppija (2016-2019) 
Kavandatud on kursus mahuga 32 tundi 2019 a kevadele. 

•   Õpioskus kui võti õppesse (2016-2019) 
2018 sügisel 12.okt - 3. nov toimus kursus "Personaalsed pädevused" mahuga 26 kontakttundi. Koolitajad Ene Drenkhan ja Juta Mõts. 


•   Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020 - projekt algab 2018. aastal

 

MTÜ Abja Koolituskeskus osaleb partnerina Tartu Rahvaülikooli projektis, mida rahastatakse EL struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel:

  • Õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamine Ida-, Lääne- ja Lõuna-Eestis
2017.a.  oktoobris - novembris toimus kursus "Õpi- koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamine". Toimumise koht oli  Abja Päevakeskus, Pärnu mnt 10 Abja-Paluoja. Koolitaja Helar Peterson. 
2018.a.  oktoobris - novembris toimus kursus "Õpi- koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamine". Toimumise koht oli  Abja Päevakeskus, Pärnu mnt 10 Abja-Paluoja. Koolitaja Helar Peterson.