Abja tasuta kursused

ESF projektid 2016-2020

 
 

MTÜ Abja Koolituskeskus osaleb partnerina kolmes Eesti Vabaharidusliidu projektis, mida rahastatakse EL struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel:

•   Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019

2017 aprillis - mais  toimus soome keele kursus A0 - A1 taseme keeleõppijale, 2018. a sügisel on kavas inglise keele kursus algtasemele. Koolitaja Maria Peep.

2018 jaanuaris- veebruaris  toimus kursus "Personaalsed pädevused", maht 24 kontakttundi. Toimus Abja Päevakeskuses. Pärnu mnt 10 Abja-Paluojal.
Koolitajad: 
Ena Drenkhan ja Juta Mõts.

2018 a sügisel -  23.oktoobril algas inglise keele algkursus, maht 50 kontakttundi. Kestab 18. detsembrini 2018. Koolitaja Elen Raba. Toimub teisipäeviti ja neljapäeviti Abja Päevakeskuses Pärnu mnt 10, Abja-Paluojal. Algus on igal toimumiskorral kell 17:00.

 

 

•   Ettevõtlik õppija (2016-2019) 
Kavandatud on kursus mahuga 32 tundi 2019 a kevadele. 

•   Õpioskus kui võti õppesse (2016-2019) 
2018 sügisel 12.okt - 3. nov toimus kursus "Personaalsed pädevused" mahuga 26 kontakttundi. Koolitajad Ene Drenkhan ja Juta Mõts. 


•   Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020 
2019. aastal toimuvad kaks keelekursust:

  • Soome keele algtase (A0-A1) 50 kontakttundi

Õppekorrad: 1-2 märts; 8-9 märts; 15-16 märts; 22-23 märts; 29-30 märts
K
oolitaja Maria Peep

  • Inglise keele algkursus (A0-A1) 50 kontakttundi

Toimub teisipäeviti ja neljapäeviti kell 17:00-19:30 Abja Päevakeskuses. Algab 26. veebruaril.
Koolitaja Elen Raba

MTÜ Abja Koolituskeskus osaleb partnerina Tartu Rahvaülikooli projektis, mida rahastatakse EL struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel:

  • Õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamine Ida-, Lääne- ja Lõuna-Eestis
2017.a.  oktoobris - novembris toimus kursus "Õpi- koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamine". Toimumise koht oli  Abja Päevakeskus, Pärnu mnt 10 Abja-Paluoja. Koolitaja Helar Peterson. 
2018.a.  oktoobris - novembris toimus kursus "Õpi- koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamine". Toimumise koht oli  Abja Päevakeskus, Pärnu mnt 10 Abja-Paluoja. Koolitaja Helar Peterson. 
2019. aastal toimub kursus Viljandi Kultuuriakadeemia peamajas, ruumis nr 321. Toimumise päevad on  22-23. veebruaril, 8-9. märtsil; 22-23. märtsil; 29-30. märtsil. Reedeti algus 16:30, lõpp 20:30, laupäeviti alguse kell 9:00, lõpp 16:00. Koolitaja Helar Peterson.