Abja tasuta kursused

ESF projektid 2016-2020

 
 

MTÜ Abja Koolituskeskus osaleb partnerina kolmes Eesti Vabaharidusliidu projektis, mida rahastatakse EL struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel:

•   Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019
2017 aprillis - mais  toimus soome keele kursus A0 - A1 taseme keeleõppijale, 2018. a on kavas inglise keele kursus algtasemele. 
2017.a novembrist detsembrini toimub kursus personaalsete pädevuste arendamiseks nii tööelus kui koduses majapidamises ja kogukonnaelus.

•   Ettevõtlik õppija (2016-2019) 

•   Õpioskus kui võti õppesse (2016-2019) 

•   Prioriteetsete võtmepädevuste arandamine 2018-2020 - projekt algab 2018. aastal

 

MTÜ Abja Koolituskeskus osaleb partnerina Tartu Rahvaülikooli projektis, mida rahastatakse EL struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel:

  • Õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamine Ida-, Lääne- ja Lõuna-Eestis
2017.a. 13. oktoobril algab kursus "Õpi- koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamine". Algus 13. okt. kell 17:00, toimumise koht Abja Päevakeskus, Pärnu mnt 10 Abja-Paluoja. Koolitaja Helar Peterson on ühtlasi ka psühholoogiline nõustaja. Kursuse maht 48 kontakttundi. Toimub reedeti- laupäeviti. Reedeti 17:00 -20:15, laupäeviti 9:00 -14:00, vahepeal kohvipausid. Sessioonide kuupäevad: 13-14. okt.; 27-28 okt.; 3-4 nov., 24-25. nov; 1-2 dets. 2017.